eklunda

Anmälan till filmafton 26 november kl 14:00
Samling 13:00

För att kunna anmäla sig krävs medlemsskap i föreningen

Anmälan tidigast 5 november till Sven-Åke Brofors, tel: 0734-03 88 87,
e-post: sven-ake.brofors@telia.com
 

Medlemsavgiften

Årsavgift som erlagts under något av de senaste åren gäller även för 2022.
För nytillkomna medlemmar är årsavgiften 80 kronor för enskild medlem och 120 kronor för par med samma adress.
Bankgiro 582-8140,
Swish 1234-88 55 54